مهمترین مطالب سایت

پیگیری خدمات کارت سوخت تعویضی و یا جدید از طریق اینترنت

پیگیری کارت سوختبا گسترش اینترنت و خدمات الکترونیک هر روزه به انواع  این خدمات اضافه شده و راههای سریعتری و مطمئن تری برای حل مشکلات موجود بوجود میآید یکی از این خدمات ،خدمات کارت سوخت است که میتوان بجای حضور در مراکز مربوطه فقط با مراجعه به یک سایت  از وضعیت چگونگی صدور یا عدم صدور کارت سوخت  و پیگیری وضعیت کارت سوخت اطلاع حاصل کرد و از وضعیت کارت سوخت اتوموبیل مطلغ شد.برای اطلاع از وضعیت چگونگی کارت سوخت به سایت زیر مراجعه نمائید.


 سامانه وضعیت کارت هوشمند سوخت خودرو بعد از ورود به سایت فوق با صفحه ای به شکل زیر مواجه میشویدکه شکلی نظیر این داردپیگیری کارت سوخت  که کافیست شماره پلاک اتوموبیل خود را در ان نوشته و تایید کنید بلافاصله وضیت کارت هوشمند سوخت شما را نمایش میدهد و شما مطلع میشوید که کارت سوخت شما اصلا صادر شده و یا در چه وضعیتی میباشد.در ضمن میتوان با مراجعه به صفحه زیر انواع خدمات دیگر در رابطه با کارت سوخت را درخواست نمود که این خدمات عبارتند از:ارائه  خدمات الکترونیکی ایراناز صفحه بالا میتوان انواع خدمات کارت هوشمند سوخت را استفاده کرد ولی چنانچه بهر هر علتی نخواستید از خدمات ایترنتی کارت سوخت استفاده کنید میتوان با مراجعه حضوری به مراکز پلیس +۱۰ خدمات کارت سوخت خود را پیگیری کنید. از طریق لینک های بالا  زیر میتوانید آدرس دفاتر خدمات پلیس +۱۰ مستقر در تهران را پیدا کنید:

Related posts

۱ دیدگاه

پاسخ دهید