مهمترین مطالب سایت

کد آهنگ پیشواز ایرانسل آلبوم شلیک فرزاد فرزین

کد آهنگ پیشواز از آلبوم شلیک فرزاد فرزین به شرح زیر است .برای انتخاب آهنگ پیشواز فرزاد فرزین بر روی موبایل خود کافی است کدهای ارائه شده  زیر را به شماره مورد نظر ارسال کنید تا آهنگ پیشواز فرزاد فرزین از آلبوم شلیک برای شما فعال شود.شما میتوانید با انتخاب کدهای داده شده و ارسال آن به شماره مربوطه از آهنگهای معروف و محبوب فرزاد فرزین یک یا چند آهنگ را برای پیشواز موبایل خود انتخاب نمایید

کد آهنگ پیشواز ایرانسل آلبوم شلیک فرزاد فرزین

٣٣١٣٨۶۵   با تو    فرزاد فرزین.۹۰ ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
٣٣١٣٨۶۶   بچه    فرزاد فرزین.۹۰ ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
٣٣١٣٨۶٧   بیا بیا    فرزاد فرزین.۹۰ ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
٣٣١٣٨۶٩   جای خالیت    فرزاد فرزین.۹۰ ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
٣٣١٣٨٧۴   حس خوب    فرزاد فرزین.۹۰ ۵٠٠٠ ریال    ٣٠ روز
٣٣١٣٨۶٨   دوریت    فرزاد فرزین.۹۰ ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
٣٣١٣٨٧٢   شورشی    فرزاد فرزین.۹۰ ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
٣٣١٣٨۶۴   عذاب    فرزاد فرزین.۹۰ ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
٣٣١٣٨٧٠   میدونم    فرزاد فرزین.۹۰ ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
٣٣١٣٨٧١   نه    فرزاد فرزین.۹۰ ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
٣٣١٣٨٧٣   یه زن    فرزاد فرزین.۹۰ ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز

 

 

ارسال کد به ۷۵۷۵

توضیح: برای انتخاب آهنگ مورد نظر باید کد ۷ رقمی را به شماره ۷۵۷۵ ارسال کنید در ضمن این کدها مربوط به ایرانسل میباشد

 

Related posts

پاسخ دهید